1. Zakup filmów


Aby zakupić film, należy wysłać zamówienie i wpłacić odpowiednią kwotę na konto

Przedsiębiorstwo Usługowe „OIKOS” Małaczyński Siniecka Sp.j.
80-306 Gdańsk, ul. Polanki 59/1
Santander Bank Polska SA 64 1500 1171 1211 7001 7718 0000

Zamówienie należy wysłać na adres mailowy oikos@gd.onet.pl lub pocztowy.
Przesłane zamówienie i wpłata należności są równoznaczne z zapoznaniem się z Licencją. Po wpłynięciu należności na konto, film (filmy) zostanie przesłany pocztą poleconą wraz z załączona fakturą VAT.
Odstąpienie od umowy może nastąpić w ciągu 14 dni od daty zakupu.
W przypadku wad nagrania reklamację należy złożyć pisemnie (pocztą lub mailem) wraz z odesłaniem uszkodzonej płyty na własny koszt. Reklamacja nie będzie uwzględniona w przypadku uszkodzenia opakowania lub płyty(rysy, zgięcia,pęknięcia, zaplamienia, itp.).
W przypadku uwzględnienia reklamacji, nowy nośnik DVD z wgranym filmem będzie przesłany na koszt OIKOS.

2.Cennik


Numery katalogowe i tytuły filmów głównych w cenie 145 zł brutto za sztukę
 • 001 Zwalczanie rozlewów olejowych na rowach melioracyjnych.
 • 002 Zwalczanie rozlewów olejowych na małych ciekach
 • 003 Zwalczanie rozlewów olejowych na rzekach o średniej szerokości
 • 004 Zwalczanie rozlewów olejowych na rzekach o dużej szerokości
 • 005 Zwalczanie rozlewów olejowych na śródlądowych zbiornikach wodnych
 • 006 Zwalczanie rozlewów olejowych na przybrzeżnych wodach morskich
 • 007 Zapory elastyczne - budowa i zakres stosowania.
 • 008 Zapory elastyczne - zasady użycia.
 • 009 Zapory elastyczne - typowe błędy w użyciu.
 • 010 Zapory sztywne - budowa i zakres stosowania.
 • 013 Zapory sorpcyjne - budowa i stosowanie.
 • 014 Zbieranie oleju z powierzchni wody.
 • 015 Separacja wody i zbieranego oleju.


Numery katalogowe i tytuły filmów uzupełniających w cenie 98 zł brutto za sztukę
 • 011 Zapory sztywne - zasady użycia.
 • 012 Zapory sztywne - typowe błędy w użyciu.
 • 016 Działania nietypowe.
 • 017 Ocena wielkości rozlewu
 • 018 Wodowanie zapory sztywnej
 • 019 Nietypowe ustawienia zapory sztywnej
 • 020 Niebezpieczne ustawienie zapory sztywnej na rzece o średniej szerokości
 • 021 Niebezpieczne ustawienie zapory sztywnej na rzece o dużej szerokości
 • 022 Doczyszczanie wody metodą wymuszenia powierzchniowego
 • 023 Zastosowanie balotów słomy
 • 024 Polowa spalarka odpadów zaolejonych
 • 025 Symulacje rozlewów olejowych
 • 026 Spalanie oleju na powierzchni wody


Prosimy o zapoznanie się z Licencją.

 
 

Copyright © 2020 OIKOS - All rights reserved.