Filmy szkoleniowe: zwalczanie rozlewów olejowych


Przedsiębiorstwo Usługowe OIKOS Sp. z o.o. w Gdańsku opracowało zestaw 26 filmów szkoleniowych, poświęconych zwalczaniu rozlewów olejowych na wodach powierzchniowych. Wieloletnie doświadczenie Spółki i autora scenariusza, własne, bogate materiały filmowe ze zdarzeń awaryjnych, ćwiczeń terenowych i doświadczeń oraz liczne animacje składają się na treść filmów, podzielonych na trzy grupy:

  • Filmy główne : Sześć filmów poświęconych taktyce działań ratowniczych na głównych rodzajach wód powierzchniowych, tj. na rowach melioracyjnych, małych ciekach, rzekach o średniej i dużej szerokości, zbiornikach wodnych (jeziorach i zalewach) oraz na morskich wodach przybrzeżnych.
  • Encyklopedia rozlewów olejowych : 10 filmów pozwalających pogłębić wiedzę o technikach i technologiach stosowanych w celu usunięcia rozlewu olejowego.
  • Dodatki : 10 filmów prezentujących ciekawe zdarzenia,rozwiązania techniczne lub wyniki badań z zakresu objętego zestawem.
Autor scenariuszy, mgr inż. Marek Małaczyński, jest ekspertem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ratownictwa ekologicznego. W jego 40. letnim dorobku są książki, artykuły fachowe, prace badawcze, ekspertyzy oraz autorstwo sprzętu ratownictwa olejowego stosowanego do dzisiaj. Redaktor Naczelny magazynu specjalistycznego „Zagrożenia” wydawanego w formie drukowanej w latach 1996-2002, wieloletni wykładowca w Szkołach Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu a także biegły w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Wszystkie filmy należące do zestawu prezentowane były w różnych środowiskach zawodowych i uzyskały bardzo dobre opinie.

Podział zestawu filmów, czas ich trwania i dobór tematyczny, ukierunkowane zostały na praktyczne wykorzystanie przez zawodowe i ochotnicze służby ratownicze, a także współpracujące z nimi instytucje zajmujące się ochroną wód powierzchniowych.
Filmy główne, ułatwiają podejmowanie decyzji taktycznych w przypadku określonego rozlewu. Pozostałe filmy pozwalają uporządkować podstawy wiedzy o prowadzeniu działań ratownictwa olejowego.

Spakowany (.zip) komplet zwiastunów wszystkich filmów - pobierz

Inne filmy : www.dociekliwyturysta.gd2.pl

Uwaga: W dniu 17 sierpnia 2020 r. P.U. OIKOS Sp. z o.o. przekształciła się w spółkę jawną o nazwie Przedsiębiorstwo Usługowe „OIKOS” Małaczyński Siniecka Sp.j , zachowują ciągłość prawną.

 
 

Copyright © 2020 OIKOS - All rights reserved.