Rozlewy olejowe

Portal „Rozlewy olejowe” skierowany jest do tych wszystkich, którzy mogą stanąć przed wyzwaniem jakie niesie skażenie wód powierzchniowych ropą naftową, olejami napędowymi lub innymi ciekłymi węglowodorami. Są to strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownicy Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska i struktur zarządzania kryzysowego na poziomie gminy, powiatu lub województwa. Zwalczanie awaryjnych rozlewów olejowych jest jedną z niszowych dziedzin ratownictwa, stąd też liczy się każdy rodzaj wiedzy z tego zakresu. Unikalny zestaw filmów szkoleniowych zawiera bogaty materiał oparty na wieloletnich doświadczeniach praktycznych.

Wiedzę uzupełniającą treść filmów zawarto w kanale „Marek Małaczyński” na portalu You Tube - link .

Zapraszamy.

 
 

Copyright © 2020 OIKOS - All rights reserved.